เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปี 2556

อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556


การจัดทำรายงานการประเมินตนอง ประจำปี 2556
ในระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวังหิน
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานกศน.จังหวัดศรีสะเกษ คือ ท่านศึกษานิเทศน์ นิ่มอนงค์ แพงมา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำค่าขีดจำกัดล่างรายวิชาต่างๆ


พิธีเปิด และบรรยายพิเศษโดยท่านผอ.ชูเกียรติ แถวปัดถา

ผู้รับผิดชอบหลัก คือ นางสาวศรีสุดา สุภีศึกษานิเทศก์ นิ่มอนงค์ แพงมา
วิทยากรพิเศษ ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

บุคลากรร่วมกันจัดทำค่าขีดจำกัดล่างในแต่ละภาคเรียน

มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

นางสาวศรีสุดา สุภี แนะนำการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ในรายมาตรฐาน

ทีมงานคุณภาพ กศน.อำเภอวังหิน

ครูวีระพันธ์ อินทรพันธุ์ แนะนำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูล

บุคลากรร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รายมาตรฐาน (มาตรฐานที่ 1)

แนะนำการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (มาตรฐานที่ 2)

การสรุปผลการประเมิน

นางสาวศรีสุดา สุภี ผู้รับผิดชอบหลัก รายงานสรุปผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน

สรุปผลภาพรวมทุกมาตรฐาน

สรุปผลตามกฎกระทรวง

ผู้รับผิดชอบรายมาตรฐาน ชี้แจงการจัดทำคะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้

ภาพ/ข่าว ศรีสุดา สุภี
 


เข้าชม : 518


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกับ ETV 6 / พ.ค. / 2558
      ประกาศ สอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 17 / เม.ย. / 2558
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 23 / มี.ค. / 2558
      กำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่2/2557 18 / มี.ค. / 2558
      การสอบปลายเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 10 / มี.ค. / 2558