[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

   

 
ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอกาบเชิง ศึกษาดูงาน ณ กศน.ตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


กศน.อำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ กศน.ตำบลธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษอ.วีระพันธ์  อินทรพันธุ์  แนะนำบุคลากร กศน.อำเภอวังหิน และภาคีเครือข่ายที่มาร่วมต้อนรับ ได้แก่ นายเกษม  มังษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  นายอำนาจ  พรรณา กำนันตำบลธาตุ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ,4 ,14
คณะศึกษาดูงานจากกศน.อำเภอกาบเชิง จำนวน 150 คน

กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า/นางรม

กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
กิจกรรรมการเลี้ยงหมูหลุมและการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

กิจกรรมเสริมสวย

กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต

ตัวแทน กศน.อำเภอกาบเชิง กล่าวขอบคุณ คณะบุคลากร กศน.อำเภอวังหิน วิทยากรและสมาชิก
กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลธาตุ พร้อมมอบของที่ระลึก

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เดินทางกลับโดย.....สวัสดิภาพ
เบื้องหลังความสำเร็จ........เพราะการทำงานเป็นทีมของเรา กศน.อำเภอวังหิน


อาหารว่าง

ขนมต้ม ฝีมือครูศูนย์การเรียนชุมชน ครู กศน.ตำบล และองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอวังหินเข้าชม : 348


ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนการสอนกศน.ตำบลธาตุ 1 / ธ.ค. / 2557
      ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 7 / พ.ย. / 2557
      รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 7 / ต.ค. / 2557
      ประมวลภาพการสอบปลายภาคนักศึกษา กศน.ตำบลธาตุ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 25 / ก.ย. / 2557
      โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาอาชีพในรอบปีงบประมาณ 2557 11 / ก.ย. / 2557


กศน.ตำบลธาตุ  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 084-4297359 E-mail : nadthida_bumbim@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin