[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


             

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักศึกษาขาดสอบ 2/2554

ศุกร์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555รายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2554

กศน.ตำบลวังหิน

ที่

ระดับ

ชื่อ-สกุล

วิชาที่ขาดสอบ

หมายเหตุ

1

ม.ต้น

นางสาวณิชชา  สุนทะโรจน์

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ,เศรษฐกิจพอเพียง,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,ทักษะการเรียนรู้

 

2

ม.ต้น

นายประสิทธิ์  อินทา

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,ทักษะการเรียนรู้

 

3

ม.ต้น

นางประไพศรี  พุทธา

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ,ภาษาไทย,ทักษะการเรียนรู้

 

4

ม.ต้น

นายนันทวัฒน์   สายกระสุน

เศรษฐกิจพอเพียง,วิทยาศาสตร์,ศิลปศึกษา,อาเซียน

 

5

ม.ต้น

นายเจ๊ก  คณิตโกศล

เศรษฐกิจพอเพียง,วิทยาศาสตร์,ศิลปศึกษา,อาเซียน

 

6

ม.ต้น

นางสาวจารุณี  คัลนา

เศรษฐกิจพอเพียง,วิทยาศาสตร์,ศิลปศึกษา,อาเซียน

 

7

ม.ต้น

นายสราวุฒิ  พรมชาติ

ทักษะการเรียนรู้

 

8

ม.ต้น

นางสาวสุพัฒตรา  กรไกร

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

 

9

ม.ปลาย

นายคารมย์  หนูช่างสิงห์

ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,ช่องทางการขยายอาชีพ,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา,ทักษะการเรียนรู้

 

10

ม.ปลาย

นายเอกชัย  พรมประดิษฐ์

ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,ช่องทางการขยายอาชีพ,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา,ทักษะการเรียนรู้

 

11

ม.ปลาย

นายบุญหนา  ดวนใหญ่

ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,ช่องทางการขยายอาชีพ,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา,ทักษะการเรียนรู้

 

12

ม.ปลาย

นายวันชัย  พิกุลศรี

ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,ช่องทางการขยายอาชีพ,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา,ทักษะการเรียนรู้

 

13

ม.ปลาย

นางสุนารัตน์  บุญยะวงษ์

ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,ช่องทางการขยายอาชีพ,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา,ทักษะการเรียนรู้

 

14

ม.ปลาย

นางสาวพนิดา  ดวนใหญ่ 

ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,ช่องทางการขยายอาชีพ,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา,ทักษะการเรียนรู้

 

15

ม.ปลาย

นายบุญส่ง  พรมชาติ

ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,ช่องทางการขยายอาชีพ,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา,ทักษะการเรียนรู้

 

16

ม.ปลาย

นางสาวสุภาวดี  ใหญ่ยิ่ง

ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,ช่องทางการขยายอาชีพ,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา,ทักษะการเรียนรู้

 

17

ม.ปลาย

นายนัฒพล  โอชารส

วิทยาศาสตร์,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา

 

18

ม.ปลาย

นายทิพวัลย์  คำเขียว

วิทยาศาสตร์,ศิลปศึกษา

 

ที่

ระดับ

ชื่อ-สกุล

วิชาที่ขาดสอบ

หมายเหตุ

19

ม.ปลาย

นายถาวร  บุญมา

วิทยาศาสตร์,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา

 

20

ม.ปลาย

นายศราวุธ  ดวนใหญ่

วิทยาศาสตร์,เศรษฐกิจพอเพียง,ศิลปศึกษา

 

21

ม.ปลาย

นางสาวลำดวน  อบอุ่น

วิทยาศาสตร์

 

22

ม.ปลาย

นายคำพอง  บุญธรรม

อาเซียน

 

23

ม.ปลาย

นายสุพิทย์  ชนะวงค์

วิทยาศาสตร์

 

 


 


เข้าชม : 640


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 14 / พ.ค. / 2558
      แจ้งกำหนดการสอบซ่อม 18 / มี.ค. / 2558
      สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 5 / มี.ค. / 2558
      ครูกศน.ตำบลวังหิน นำประชาชนบ้านสร้างพุ่ม เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรม “การเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม” 23 / ม.ค. / 2558
      จัดการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมบ้านนักศึกษา 3 / ธ.ค. / 2557


กศน.ตำบลวังหิน  อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 081-7782870   E-mail : nueng_teruk@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin