เนื้อหา : กิจกรรมห้องสมุด
หมวดหมู่ : กิจกรรมห้องสมุด
หัวข้อเรื่อง : ผู้อำนวยการ และบุคลากร กศน.อำเภอราษีไศล ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ศุกร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555


 ผู้อำนวยการ และบุคลากร กศน.อำเภอราษีไศล
ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ตัวแทนวิทยากร เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงหมอก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

ท่านรองผู้อำนวยการ สนธิต ดาโรจน์  ประเมินด้านการพัฒนาบุลากรของสถานศึกษา

ท่านรองผู้อำนวยการ อุไร  ยืนสุข ประเมินด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


ท่านผู้อำนวยการอัชราวดี  ภูมิรัตน ประเมินด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

ท่านรองผู้อำนวยการสนธิต  ดาโรจน์ ประเมินด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ
ท่านรองผู้อำนวยการอุไร  ยืนสุข ประเมินด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เข้าชม : 2843


กิจกรรมห้องสมุด 5 อันดับล่าสุด

      โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจริยะ 22 / ก.ค. / 2557
      กศน.อำเภอราษีไศล ต้อนรับ ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น 27 / ก.พ. / 2557
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 21 / ก.พ. / 2557
      เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 19 / ก.พ. / 2557
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านยาง ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล 28 / ม.ค. / 2557