เนื้อหา : กิจกรรมห้องสมุด
หมวดหมู่ : กิจกรรมห้องสมุด
หัวข้อเรื่อง : ผู้อำนวยการ และบุคลากร กศน.อำเภอราษีไศล ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ศุกร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555


 ผู้อำนวยการ และบุคลากร กศน.อำเภอราษีไศล
ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ตัวแทนวิทยากร เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงหมอก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

ท่านรองผู้อำนวยการ สนธิต ดาโรจน์  ประเมินด้านการพัฒนาบุลากรของสถานศึกษา

ท่านรองผู้อำนวยการ อุไร  ยืนสุข ประเมินด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


ท่านผู้อำนวยการอัชราวดี  ภูมิรัตน ประเมินด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

ท่านรองผู้อำนวยการสนธิต  ดาโรจน์ ประเมินด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ
ท่านรองผู้อำนวยการอุไร  ยืนสุข ประเมินด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เข้าชม : 2967


กิจกรรมห้องสมุด 5 อันดับล่าสุด

      นิเทศติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะ 18 / ก.พ. / 2558
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอราษีไศล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 18 / ก.พ. / 2558
      ห้องสมุดประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 18 / ก.พ. / 2558
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอราษีไศล จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 18 / ก.พ. / 2558
      โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจริยะ 22 / ก.ค. / 2557