ชื่อ - นามสกุล :นายวีระพันธ์ อนทรพันธุ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังหิน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :70/26 ม.6 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
Telephone :0812662652
Email :veeraphan@nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา