[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

3 / ก.ค. / 2556 : กศน.อำเภอ
สูจิบัตร มหกรรมกีฬา กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เกมส์ ครั้งที่ 3
วันที่ 4- 5 กรกฎาคม 2556 ณ สมามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คะแนน Vote :  [0]
2 / ก.ค. / 2556 : กศน.อำเภอ
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี2556 คะแนน Vote :  [0]
28 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
โครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แจกในการประชุมประจำเดือน คะแนน Vote :  [0]
26 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
กำหนดการทดสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
และการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(จบ ม.6 ใน 8 เดือน) คะแนน Vote :  [3]
26 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556
สำนักงาน กศน. กำหนดสอบปลายภาคเรียน ในวันที่ 14-15 กันยายน 2556 คะแนน Vote :  [0]
20 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คะแนน Vote :  [3]
18 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ส่งภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 คะแนน Vote :  [1]
11 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
ผลการคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน
ภายใต้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ โครงการปลูก การอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน คะแนน Vote :  [0]
11 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2556
ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนและแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 คะแนน Vote :  [1]
11 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
คัดเลือกประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน
ในสังกัด สำนักงาน กศนงที่จัดกแลละหรือสนับสนุนกิจขกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 55 (เพ คะแนน Vote :  [0]
11 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
แบบสอบถามการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
แบบสอบถามการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน คะแนน Vote :  [0]
11 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
การรายงานข้อมูล EIS ไตรมาสที่ 2 / 2556
การรายงานข้อมูล EIS ไตรมาสที่ 2 / 2556 คะแนน Vote :  [0]
11 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ คะแนน Vote :  [0]
11 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
การตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา คะแนน Vote :  [0]
11 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
มาตรการประหยัดงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการประหยัดงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ คะแนน Vote :  [0]
4 / มิ.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
แบบการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเต
แบบการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเต คะแนน Vote :  [5]
22 / พ.ค. / 2556 : กศน.อำเภอ
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2556
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเสริมสร้างแหล่งรียนร คะแนน Vote :  [3]
1 / เม.ย. / 2556 : กศน.อำเภอ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ \\\"คุรุสดุดี\\\" ประจำปี ๒๕๕๖ คะแนน Vote :  [1]
29 / มี.ค. / 2556 : กศน.อำเภอ
การรายงานข้อมูล EIS ไตรมาสที่ 2 / 2556
รายละเอียดคลิก คะแนน Vote :  [1]
28 / มี.ค. / 2556 : กศน.อำเภอ
สำรวจข้อมูลเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ
รายละเอียดคลิก คะแนน Vote :  [0]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  ssk_nfedcnfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05