[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

27 / มิ.ย. / 2555 : กศน.อำเภอ
ตัวอย่างโครงการกีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
รายละเอียดคลิก คะแนน Vote :  [34]
20 / มิ.ย. / 2555 : กศน.อำเภอ
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่2
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่2 คะแนน Vote :  [8]
20 / มิ.ย. / 2555 : กศน.อำเภอ
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
รายละเอียดคลิก คะแนน Vote :  [15]
18 / มิ.ย. / 2555 : กศน.อำเภอ
เชิญร่วมสมัครสมาชิกวารสาร วิทยาจารย์
รายละเอียดคลิก คะแนน Vote :  [8]
18 / มิ.ย. / 2555 : กศน.อำเภอ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา \" กศน.ชัยภูมิ เกมส์ 55\" คะแนน Vote :  [10]
18 / มิ.ย. / 2555 : กศน.อำเภอ
การจัดการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.
รายละเอียดคลิก คะแนน Vote :  [13]
14 / มิ.ย. / 2555 : กศน.อำเภอ
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คะแนน Vote :  [8]
13 / มิ.ย. / 2555 : กศน.อำเภอ
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียดคลิก คะแนน Vote :  [9]
6 / มิ.ย. / 2555 : กศน.อำเภอ
การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น \"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.\" คะแนน Vote :  [10]
31 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2555
รายละเอียดและแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม คลิก คะแนน Vote :  [8]
30 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 คะแนน Vote :  [12]
30 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ \"คุรุสดุดี\" ประจำปี ๒๕๕๕ คะแนน Vote :  [10]
30 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
ขอเชิญสถานศึกษาส่งบุคลากรอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล
โดยส่งแบบตอบรับวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 คะแนน Vote :  [11]
25 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ 2555
รายละเอียดและแบบฟอร์ม คลิก คะแนน Vote :  [10]
24 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
การดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพภายใต้นโยบายการส่งเสริมสินค้า OTOP
รายละเอียดคลิก คะแนน Vote :  [10]
24 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
การปรับแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2555 คะแนน Vote :  [6]
24 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
แนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดคลิก คะแนน Vote :  [9]
18 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กศน. อำเภอภูสิงห์ เมืองจันทร์ บึงบูรพ์ คะแนน Vote :  [15]
17 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมการศึกษาดูงาน
ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองเซี่ยงไฮ้ คะแนน Vote :  [9]
14 / พ.ค. / 2555 : กศน.อำเภอ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศน. ปี 2555
ดาวน์โหลดคลิก คะแนน Vote :  [33]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  srisaketsrisaket.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05