ชื่อ - นามสกุล :นายชนะชาติ เต็งศิริ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กศน.อำเภอกันทรลักษ์
ที่อยู่ :อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :0818786197
Email :chanachart.t@srisaket.nfe.go.t
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :