ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฎฐวรรณ รอดเจริญ
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบลรุง
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลรุง
ที่อยู่ :
Telephone :0616430285
Email :nutthawan.r@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :