ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรัทยา ตะเพ็ชร
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลภูผาหมอก
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลภูผาหมอก
ที่อยู่ :
Telephone :0933578562
Email :warattaya@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : การศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม :