ชื่อ - นามสกุล :นายนราศักดิ์ เหลาสิงห์
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลน้ำอ้อม
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลน้ำอ้อม
ที่อยู่ :
Telephone :0933298213
Email :narasak.la@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :