ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสรินญา บุญกล้า
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลจานใหญ่
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลจานใหญ่
ที่อยู่ :
Telephone :0981545348
Email :sarinya.b@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :