ชื่อ - นามสกุล :นายนนทวัชร์ อุดมสุข
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลเวียงเหนือ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลเวียงเหนือ
ที่อยู่ :
Telephone :0910188926
Email :nontawat.au@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : การศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม :