ชื่อ - นามสกุล :นางเกษณี จงเยือกกลาง
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลบึงมะลู
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลบึงมะลู
ที่อยู่ :
Telephone :0945085196
Email :kesanee.j@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : การศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม :