ชื่อ - นามสกุล :นางคลังมั่งคั่ง วิชาดี
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลชำ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลชำ
ที่อยู่ :
Telephone :0872413386
Email :khagmangkhang@srisaket.nfe.go.
กลุ่ม / แผนก : โครงการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :