ชื่อ - นามสกุล :นางจริยา พหุนันต์
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลขนุน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลขนุน
ที่อยู่ :
Telephone :0810645112
Email :jariya.pa@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : โครงการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :