ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัญชิดา หล้าบุดดา
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลหนองหญ้าลาด
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลหนองหญ้าลาด
ที่อยู่ :
Telephone :0845892656
Email :ranchida.la@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : การศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม :