ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเพชรรดา จิตภักดี
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลภูเงิน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลภูเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :0894863894
Email :phetrada.ji@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : การศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม :