ชื่อ - นามสกุล :นายศรีพงษ์ สุรชาติ
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลกระแชง
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลกระแชง
ที่อยู่ :
Telephone :0981033095
Email :sripong.su@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : การศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม :