ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมลฤดี นันทะบุตร
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลเสาธงชัย
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลเสาธงชัย
ที่อยู่ :
Telephone :0652484769
Email :monrudee.n@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :