ชื่อ - นามสกุล :นายธวัชชัย นวลแย้ม
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลเมือง
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลเมือง
ที่อยู่ :
Telephone :0946610406
Email :thawatchai.nu@srisaket.nfe.go.
กลุ่ม / แผนก : การศึกษานอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม :