ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุธาภร คำเคนบ้ง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานผู้บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :0619461468
Email :sutaporn.ch@srisaket.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : โครงการพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :