ชื่อ - นามสกุล :นายวีระพันธ์ อินทรพันธุ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กศน.อำเภอกันทรารมย์
ที่อยู่ :จ.ศรีสะเกษ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา