ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรีวรรณ สีมาขันธ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :อ.ศิลาลาด
Telephone :0817856718
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :