[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก

 

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 33 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
เว็บไซต์ กศน.อำเภอ

กศน.อำเภอศิลาลาด
กศน.อำเภอเมืองจันทร์
กศน.อำเภอศรีรัตนะ
กศน.อำเภอกันทรลักษ์

กศน.อำเภอโนนคูณ
กศน.อำเภอเบญจลักษ์
กศน.อำเภอบึงบูรพ์
กศน.อำเภอห้วยทับทัน
กศน.อำเภอกันทรารมย์
กศน.อำเภอขุขันธ์
กศน.อำเภอขุนหาญ
กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ
กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง
กศน.อำเภอพยุห์
กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
กศน.อำเภอไพรบึง
กศน.อำเภอภูสิงห์
กศน.อำเภอปรางค์กู่
กศน.อำเภอราษีไศล
กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย
กศน.อำเภอวังหิน
กศน.อำเภอยางชุมน้อย

ห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรลักษ์

แผนผังหน่วยงาน
ผู้บริหาร
Click ดูประวัติ
นายวุฒิพล ทับธานี
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
Click ดูประวัติ
นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
3 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4 : กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย
5 : กลุ่มอำนวยการ
6 : กลุ่มนิเทศและติดตาม
7 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
8 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย