[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก

 

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 37 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
เว็บไซต์ กศน.อำเภอ

กศน.อำเภอศิลาลาด
กศน.อำเภอเมืองจันทร์
กศน.อำเภอศรีรัตนะ
กศน.อำเภอกันทรลักษ์

กศน.อำเภอโนนคูณ
กศน.อำเภอเบญจลักษ์
กศน.อำเภอบึงบูรพ์
กศน.อำเภอห้วยทับทัน
กศน.อำเภอกันทรารมย์
กศน.อำเภอขุขันธ์
กศน.อำเภอขุนหาญ
กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ
กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง
กศน.อำเภอพยุห์
กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
กศน.อำเภอไพรบึง
กศน.อำเภอภูสิงห์
กศน.อำเภอปรางค์กู่
กศน.อำเภอราษีไศล
กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย
กศน.อำเภอวังหิน
กศน.อำเภอยางชุมน้อย

ห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรลักษ์


  

ชื่อ : นายวุฒิพล ทับธานี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนันท์นิชา เงาศรี
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก : งานสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ศศิวิมล นรมาศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นงนุช พาหา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนาวุฒิ ชินทะวัน
ตำแหน่ง : นักเทตโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : tanawoot5@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0899469997

ชื่อ : นางวิภาวี วัชรกุลเศรษฐ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชนิตนันท์ จักขุพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนุชรี มะลิพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศศินะ แสงทอง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ ไชยจักร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : เลขานุการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิภารัตน์ วงศ์เพชรชัย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัตนา ชินทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส4
หน้าที่หลัก : หัวหน้าอำนวยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
3 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4 : กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย
5 : กลุ่มอำนวยการ
6 : กลุ่มนิเทศและติดตาม
7 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
8 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย