[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก

 

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 38 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
เว็บไซต์ กศน.อำเภอ

กศน.อำเภอศิลาลาด
กศน.อำเภอเมืองจันทร์
กศน.อำเภอศรีรัตนะ
กศน.อำเภอกันทรลักษ์

กศน.อำเภอโนนคูณ
กศน.อำเภอเบญจลักษ์
กศน.อำเภอบึงบูรพ์
กศน.อำเภอห้วยทับทัน
กศน.อำเภอกันทรารมย์
กศน.อำเภอขุขันธ์
กศน.อำเภอขุนหาญ
กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ
กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง
กศน.อำเภอพยุห์
กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
กศน.อำเภอไพรบึง
กศน.อำเภอภูสิงห์
กศน.อำเภอปรางค์กู่
กศน.อำเภอราษีไศล
กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย
กศน.อำเภอวังหิน
กศน.อำเภอยางชุมน้อย

ห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรลักษ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังหิน
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

ห้องสมุดประชาชนอำเภอราษีไศล
(อยู่ระหว่างปรับปรุง)


  

ชื่อ : นายวุฒิพล ทับธานี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนันท์นิชา เงาศรี
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก : งานสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ศศิวิมล นรมาศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นงนุช พาหา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธนาวุฒิ ชินทะวัน
ตำแหน่ง : นักเทตโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : tanawoot5@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0899469997

ชื่อ : นางสาวชนิตนันท์ จักขุพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนุชรี มะลิพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศศินะ แสงทอง
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ ไชยจักร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : เลขานุการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนิภารัตน์ วงศ์เพชรชัย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ปาลิดา สมงาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัตนา ชินทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส4
หน้าที่หลัก : หัวหน้าอำนวยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นฤมล แจ่มจันทรา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : อาทิตยา ยินดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ฐิติวัชร์ วัชรกุลเศรษฐ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พนาไพร ฤทธิโยธี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : กฤชภร แพงสุดใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ธภาภัค มะลิพันธ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : จิระนันท์ ตางาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
3 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4 : กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย
5 : กลุ่มอำนวยการ
6 : กลุ่มนิเทศและติดตาม
7 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
8 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย