[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   

สำนักงาน สกร.จังหวัดศรีสะเกษ SISAKET Provincial Office of Learning Encouragement วิสัยทัศน์องค์กร “สกร.ศรีสะเกษ เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”  

เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 19 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
รายงานการประชุม

นโยบาย

เว็บไซต์ กศน.อำเภอ

กศน.อำเภอศิลาลาด
กศน.อำเภอเมืองจันทร์
กศน.อำเภอศรีรัตนะ
กศน.อำเภอกันทรลักษ์
กศน.อำเภอโนนคูณ
กศน.อำเภอเบญจลักษ์
กศน.อำเภอบึงบูรพ์
กศน.อำเภอห้วยทับทัน
กศน.อำเภอกันทรารมย์
กศน.อำเภอขุขันธ์
กศน.อำเภอขุนหาญ
กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ
กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง
กศน.อำเภอพยุห์
กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
กศน.อำเภอไพรบึง
กศน.อำเภอภูสิงห์
กศน.อำเภอปรางค์กู่
กศน.อำเภอราษีไศล
กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย
กศน.อำเภอวังหิน
กศน.อำเภอยางชุมน้อย

เว็บไซต์ ห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรลักษ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังหิน
ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอราษีไศล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุขันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงบูรพ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอปรางค์กู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีรัตนะ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจันทร์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำเกลี้ยง
ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอขุนหาญ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอไพรบึง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยทับทัน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางชุมน้อย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรารมย์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนคูณ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบญจลักษ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูสิงห์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศิลาลาด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยุห์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

ลิ้งอื่นๆ ที่น่าสนใจ

กระบวนการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์
โดย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอกันทรารมย์( อ่าน : 152 / ดาวน์โหลด : 56 ) เจ้าของ นายวีระพันธ์ อินทรพันธ์ุ
24/พ.ค./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาครูด้วยโปรแกรมเสริมสมรรถะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ เรียนการสอน( อ่าน : 88 / ดาวน์โหลด : 40 ) เจ้าของ นางรำไพ ผ่อนจตุรัส
11/เม.ย./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 ประเมินผลโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ระบบห้องเรียน ออนไลน์( อ่าน : 96 / ดาวน์โหลด : 38 ) เจ้าของ นางรำไพ ผ่อนจตุรัส
11/เม.ย./2567
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรทอผ้า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด( อ่าน : 390 / ดาวน์โหลด : 290 ) เจ้าของ ปราริณา อาษาธง
28/มิ.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนากระบวนการบริหารโดยใช้สถานศึกษา ชุมชน ภาคีเครือข่ายเป็น ฐานเพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด( อ่าน : 338 / ดาวน์โหลด : 189 ) เจ้าของ ปราริณา อาษาธง
28/มิ.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม( อ่าน : 466 / ดาวน์โหลด : 2 ) เจ้าของ นริศ ประธรรมสาร
29/มิ.ย./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 665 / ดาวน์โหลด : 210 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
24/ก.พ./2554
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>